Tulevaisuuden sote-keskus.

Kymenlaakson sote-uudistuksen tavoite on Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä SOTE rakenneuudistuksen kautta kehittää alueemme palveluita asiakaslähtöisemmiksi, tehokkaammiksi ja vaikuttavammiksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat tarvitsemasi palvelut helposti ja yhdellä kontaktilla.

Mitä sote-uudistus merkitsee…


SOTE

Mitä

Sote-uudistus tehdään ihmisten palvelut edellä

Sote-uudistuksessa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään ja uudistetaan palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Kymenlaakson Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat tarpeidesi mukaiset, tehokkaat ja moniammatilliset palvelut. 

Miksi

Paremminvointiseudun rakennustyöt ovat käynnissä

Kymsote rakentaa Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa asiakas pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin nopeasti ja oikea-aikaisesti, yhdellä kontaktilla.

Ketkä

Soten tekijät

Sote-uudistuksen konkreettista uudistustyötä Kymsotessa tekee nelisenkymmentä osaavaa hankeammattilaista. He tuntevat Kymsoten arjen haasteet, koska suurin osa heistä toimii Kymsotessa sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisina.


Sote-uudistuksella parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa asukkaiden yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuuden suhteen. Tutustu kansalliseen soteuudistukseen: www.soteuudistus.fi