Asukkaalle

Mitä uudistukset merkitsevät minulle ja alueeni asukkaille?

Havainnollistetaanpa asiaa muutamien esimerkkipersoonien kautta!

Lapsiperhe

Lapsiperheenä saamme jatkossa kaikki lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta tukevat palvelut oman alueemme Perhekeskuksesta. Perhekeskuksen uudella palvelukonseptilla perheemme saa apua silloin, kun sitä tarvitsemme, ilman pompottelua.  Perhekeskuksen työntekijät miettivät yhdessä kanssamme, mitkä palvelut auttaisivat juuri meitä. Voimme myös tulla perhekeskuksen kohtaamispaikkaan tapaamaan muita vanhempia, lapsia ja nuoria.

Kuvituskuva iäkkäät ihmiset

Ikääntynyt

Kotihoidon kautta saan kotiini palveluita, joiden avulla voin toimia itsenäisesti ja asua turvallisesti omassa kodissani niin pitkään kuin haluan. Näitä palveluita ovat esimerkiksi kotiateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu ja kuntouttava päiväkeskustoiminta, jossa voin tavata muita ihmisiä joko paikan päällä tai kuvapuhelupalvelun kautta. Kotihoidon työntekijät ovat tuttuja ja voin luottaa heihin. Kotihoidon asiakkaana voin saada käyttööni toimintaani ja turvallisuuttani tukevia digitaalisia välineitä, kuten kuvapuhelupalvelun, lääkeannosteluautomaatin tai kotiin asennettavaa sensoritekniikkaa.

Paljon palveluja tarvitseva henkilö

Muuttunut elämäntilanteeni on aiheuttanut huolta sekä terveydentilani että taloudellisen tilanteen suhteen. Tämä on näkynyt viimeisen kuukauden aikana useina päivystyskäynteinä sekä yhteydenottoina eri Kymsoten palveluihin. Terveydenhuollon ammattihenkilön kautta pääsin yhteisasiakasvastaanotolle, jossa tilanteeni kartoitettiin. Kartoittamisessa hyödynnettiin hyvinvointimittaria ja minulle nimettiin jatkohoitotaho. Yhdessä ammattilaisten kanssa tulin kuulluksi ja sain apua.

Kuvituskuva kaksi ihmistä


Sote-ammattilainen

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisena työni on jatkossakin monipuolista ja muuttuvaa. Käytän työssäni entistä enemmän digitaalisia ratkaisuja ja apuvälineitä, sekä kommunikoin etäyhteyksien kautta sekä muiden ammattilaisten että asiakkaideni kanssa. Muutos vaikuttaa myös työni organisointiin ja johtamiseen, työhyvinvointia unohtamatta. Parasta on, että voin itse olla mukana muutoksessa ja vaikuttaa siihen kehittämistoiminnan kautta.