Kotihoidon uudistaminen

Tavoitteena yhtenäinen kotihoito

Kotihoidon kehittämistyön tavoitteena on luoda yhtenäinen tapa tuottaa kotihoitoa Kymsotessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa koko Kymsoten alueen kotihoidossa toimitaan samalla tavalla.

Asiakkaan näkökulmasta varmistamme kotihoidon toimintamahdollisuuksia, jotta asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. Tavoitteenamme on helpottaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden arkea ja parantaa kotihoidon palveluita Kymsotessa.

Kenttätyön tarpeet uudistuksen taustalla

Kymsoten kotihoidon palveluja uudistetaan mm. ottamalla käyttöön uusi työmalli kotihoitotyön toteuttamiseksi. Mallia kutsutaan tarvepohjaiseksi toimintamalliksi, jonka lähtökohta on toiminnan suunnittelu alueellisen asiakastarpeen pohjalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vanha tiimirakennemalli puretaan ja käyttöön otetaan uusi hoitorinki-rakenne. Nykyisestä 35 tiimistä siirrytään 47 hoitorinkiin. Hoitorinkien työntekijöiden ja asiakkaiden määrät tulevat pienentymään nykyisestä ja tämä mahdollistaa sen, että asiakkaan käynneistä vastaavat pääsääntöisesti samat, tutut hoitajat. Hoitorinkien resursointi tulee perustumaan asiakkaiden tarvitsemaan palvelutuntien määrään ja sen johdosta työntekijöiden työnkuormitus on tasainen riippumatta siitä, millä kotihoidon alueella työntekijä työskentelee.

Tämän lisäksi varmistaaksemme palvelun laatua ja parantaaksemme kotihoidon toimijoiden työrauhaa, kehitämme digitaalisen palvelutoiminnan keskusta. Tällä tavoitellaan sitä, että tulevaisuudessa kaikki kotihoidon digitaalisten ratkaisujen seuranta ja yhteydenotot toteutuvat koordinoidusti ja hallitusti, eikä näin ollen keskeytä kotihoidon kenttätyöntekijöiden työtä asiakkaiden luona.

Kotihoidon kehittämistyöhön kuuluvat myös:

  • Kuntouttavan päivätoimintamallin uudistaminen, jossa kokeilemme digitaalisen palvelun mahdollisuutta tuottaa mielekästä kuntouttavaa toimintaa suoraan kotiin.
  • Luoda toimivat käytänteet kuntoutumismahdollisuuksien varhaisempaan tunnistamiseen.
  • Kehittää yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa ikääntyneiden kotien paloturvallisuuteen liittyen.
  • Kehittää oppilaitosyhteistyötä, jossa luodaan uudenlainen mahdollisuus asiakkaille, opiskelijoille ja muille.