Perhekeskus

Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sateenvarjon alla toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on yhteensovitettu palvelukokonaisuus, josta lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Kymenlaakson perhekeskuksen 2020-2022 kehittämistyössä keskiössä ovat lapsen kehityksellisen ja mielenterveyden varhaisen tuen vahvistaminen. Perheiden sosiaalityön uudella palvelukonseptilla varmistetaan  tarpeen mukainen, viiveetön tuki perheille.