Uudistukset Kymenlaaksossa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistus -hankkeet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistus -hankkeet ovat aloittaneet työnsä.

Katso alta video hanketyöntekijöidemme kehittämistyöstä.

Mitä uutta on luvassa?

Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on asetettu

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon (1.7.2021) jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua (1.3.2022). Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluehallitus on aloittanut toimintansa.

VATEn pöytäkirja

Tulevaisuuden sote-keskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa pääset tarvitsemiesi palveluiden piiriin yhdellä kontaktilla. Tavoitteena on, että palvelujärjestelmässämme on kyky tunnistaa henkilöitä, joiden palvelujen tarve on kasvanut ja työntekijöillä on välineet, joilla pystymme auttamaan näitä henkilöitä. 

Perhekeskus

Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sateenvarjon alla toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on asiakkaita palveleva, tehokas, monialaisuutta tukeva, yhteensovitettu ja tavoitteellisesti toimiva palvelurakenne.

Rakenneuudistushanke

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Hankkeessa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen sekä tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.