Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhteistyössä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) tarkoittaa toimia ja tehtäviä, joiden tavoitteena on kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. 

Hyte-työ on kaikkien hallinnonalojen yhteistä, eri väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa toimintaa, jonka avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja ja edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kymenlaakson alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (hyte) on tehty monitoimialaisena yhteistyönä Kymsoten koordinoimana nyt 1,5 vuoden ajan. Ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistumisen myötä täsmentyivät alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta keskeisimmät haasteet ja samalla yhteiset hyten kehittämiskohteet ja toiminnan painopisteet.

Hyte tarttuu hyvinvointihaasteisiin

Resursseja yhdistämällä Kymsote, kunnat ja järjestötoimijat kehittävät vuoden 2021 aikana monialaisena yhteistyönä mm. alueellista elintapaneuvonnan palvelutarjotinta sekä ehkäisevän päihdetyön mallia. Tavoitteena on, että asiakkaan polku ennakoivissa palveluissa selkeytyy sekä kuntalaisille että ammattilaisille.

Kehittämistyön vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan kaikki toimijat avoimeen sekä tasavertaiseen kehittämisyhteistyöhön. Saavutamme tavoitteet yhdessä tehden ja osallistuen. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, mutta kaikilla sama yhteinen maali: hyvinvoiva Kymenlaakso.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Sanna Koste
sanna.koste(at)kymsote.fi

Linkkejä

Kymenlaakson Hyvinvointikertomus tukee sote-uudistuksessa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista (THL:n blogi)