Prototyypit

Prototyyppi-toiminta käynnistyi syksyllä 2019. Toimintamallissa olemme ottaneet Kymenlaakson asukkaat mukaan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen aktiiviseen kehittämiseen, ja saaneet tätä kautta meille elintärkeää palautetta, mielipiteitä ja näkemyksiä.

Prototyypit työskentelevät ammattilaistemme apuna ja seutumme asukkaiden äänenä Kymsoten kehittämistyössä. Yhteisön antaman palautteen pohjalta olemme kehittäneet palveluitamme, jotta ne vastaisivat entistä paremmin kymenlaaksolaisten tarpeita.

Kymsoten prototyypit ovat anonyymi online-yhteisö, johon sai hakeutua kuka tahansa kymenlaaksolainen henkilö – siis ihan tavallinen tyyppi.

Hakua varten suunniteltiin innostava rekrytointikampanja, ja tämä rekrytoitu edelläkävijöiden joukko nimettiin Prototyypeiksi.

Prototyypit työskentelevät vapaaehtoisena testiryhmänä ja saavat erilaisia Kymsoten palvelujen kehittämiseen liittyviä tehtäviä aktiiviviikkojen aikana.

Prototyypit tekevät työtä aktiiviviikoilla

Prototyyppien toiminta on ollut ahkeraa, ja toteutuneita aktiiviviikkoja on ollut viidestä kuuteen vuodessa. Tähän mennessä Prototyypit ovat osallistuneet vastauksillaan ja ottaneet kantaa yli 20 eri kehittämisteemaan, esimerkiksi virtuaaliassistentin testaukseen, potilasohjeiden rakenteeseen, Omaolo-palvelun käyttöön, koronaviestinnän selkeyteen, hyvinvointi- ja terveyskeskusteluun sekä ikääntyvien digipalvelujen käyttöön.

Prototyyppien toiminta kehittämisen tukena on huomioitu myös Suomen laajuisesti, sillä osallistava projekti ja sen markkinointi sai pronssia Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa syyskuussa 2020. Onnea Prototyypit!

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Prototyyppien aktiiviviikot

Hyvinvointi ja terveys oli teemana eräällä viimevuoden Aktiiviviikoista. Loppuvuodesta 2020 julkaistuun Kymenlaakson Alueellisen hyvinvointikertomukseen painopisteet muodostettiin tutkimustiedon sekä asiantuntija- ja kokemustiedon vuoropuhelussa. Prototyypit pääsivät mukaan tähän osallistavaan prosessiin ja heidän ajatuksiaan hyödynnettiin alueellisen hyvinvointikertomuksen koostamiseen. Prototyyppien mielipiteistä tehtiin myös nostoja suoraan kertomukseen.

Alueellinen hyvinvointikertomus luettavissa

Olisiko teknologiasta hyötyä elämäntapamuutoksessa -kysymykseen saimme monipuolisia vastauksia runsain mitoin. Prototyypeiltä saatu palaute yllätti sisällöltään siinä mielessä, että monet asiakkaat kokivat terveyden edistämisen digitaalisesti mahdollisena. Useat olivat valmiita vastaanottamaan terveydenedistämiseen liittyviä palveluita ennakoivasti. Samalla saimme selkeän viesti siitä, mitä palveluita ja asiakaskohtaamisia tulee edelleen hoitaa ns. kasvotusten. Ja palautteista selvisi sekin, etteivät prototyypit oikein tienneet, mitä kaikkia palveluita Kymsotella on jo tarjolla mm. hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen saralla.

Terveyspalvelujen puhelinpalvelun selkiyttämisestä kysyimme Prototyypeiltä.

Saamamme palautteen pohjalta havaitsimme, että olimme puhelinpalvelun kehittämisessä pohtineet juurikin samoja asioita, eli mitkä toimivat ja mitä tulisi vielä kehittää, kiitos prototyyppien kommenteista. Terveysasemien puhelinpalvelun yhtenäistäminen on edelleen kehitystyön alla. Vahvat kuntakohtaiset toimintatavat vaikuttavat suuresti kehittämisen etenemiseen. Työtä siis riittää. Tavoite on kuitenkin kirkas – käytössämme on tulevaisuudessa yhtenäinen koko Kymsote-alueen terveysasemien puhelinpalvelu.

Prototyyppien palaute on tärkeää. Se on juuri sitä palautetta mitä kehittämisessä kaipaamme – suoraa kansalaisen palautetta.

Digipalvelut ikääntyneiden turvana teeman pohdinta toi puolestaan esille sen, miten konkreettisesti asioita lähestymällä voidaan tunnistaa ikääntyneissä erilaisia käyttäjiä. Tämä ennustaa osaltaan tulevaisuuden käyttäjärooleja. Hyöty tulee esille parhaiten, kun tunnisteamme sekä asiakkaan voimavarat että käytettävän digiratkaisun vaatimukset. Oli mielenkiintoista huomata, että prototyypeillä oli yhtenäisempi ajatus omaisensa/läheisensä hoidon seurantaan osallistumisesta kuin Kymsotessa toteutetun kotihoidon digitaalisten ratkaisujen pilotissa olleiden asiakkaiden omaisilla.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Prototyypit_tulokset_2020_I-II_some_11-1024x1024.png

81% koki, että puhelinpalvelun vaiheessa tulisi olla 1-2 vaihtoehtoa